Bass & Ass T-Shirt - Sandbar Tan

$25.00 

This variant is currently sold out

Bass & Ass T-Shirt - Sandbar Tan
Bass & Ass T-Shirt - Sandbar Tan

Fabric:

  • 4.2 oz., 100% airlume combed and ringspun cotton. Cotton... soft as a babies bottom. 

 

Bass & Ass T-Shirt - Sandbar Tan
Bass & Ass T-Shirt - Sandbar Tan

Similar Products